top of page

יוחאי לוי

"לא הסתכלתי על הנכות שלי, הסתכלתי איך אני יוצא מהנכות, איך אני מצליח"

בגיל 21, אחרי שהקים את המשק של המשפחה, נפצע אנושות בתאונת אופנוע והפך למשותק בכל גופו."אמרו לי שאני נכה שאני לא מסוגל"

 בזמן תהליך השיקום נחשף לשיקום באמצעות ציור בפה ובחר בדרך חיים חדשה. 

 

יוחאי, החליט שלא לוותר על החלומות שלו, "אני אומר "מודה אני"  כל יום שאני מתעורר זה מתנה" . את המאבק שלו הפך לתמיכה באנשים מוגבלים ובהדרכה לאנשי טיפול על התמודדות עם נכות באמצעות ציור. לפני כמה שנים, הקים גלריה ומרכז מבקרים מרשים במושב פדויים בדרום, ובלווי ותמיכה של הארגון הוא מציג בתערוכות בארץ ובעולם.

"אגרות ברכה, ציורים, זה עושה טוב שאתה יוצר בכוחות עצמך, שאתה חלק מהחברה,אתה לא סתם, יש לך דרך כיוון, זה כיף. הארגון נתן לי תקווה"

יוחאי לוי
bottom of page