הצהרת נגישות

סמל נגישות

האתר הונגש לבעלי מוגבלויות, והותאם לכל המכשירים המוכרים בהם עושים שימוש בעלי מוגבלות זמנית או קבועה.
בכל מקרה בו חל ליקוי, נודה לך על פניה אלינו על מנת שנוכל לתקן את הטעון תיקון.​

ניתן לפנות אלינו,

באמצעות הטלפון  03-9317077

או באמצעות המייל peveregel@gmail.com