top of page

אגרות וכרטיסי ברכה

כל האגרות וכרטיסי הברכה צויירו על ידי אמני הציור בעזרת הפה או הרגל. רכישתך מעצימה ומחזקת אותנו, מאפשרת לנו עצמאות כלכלית, ומהווה תמיכה ממשית בעשייה חברתית. 

bottom of page