top of page

החנות של אמני הציור בפה וברגל

כל המוצרים בחנות זו הם פרי יצירתם של אמני הציור בפה וברגל.

רכישת המוצרים בחנות מאפשרת לך לקחת חלק פעיל וחשוב בעשייה חברתית ערכית, מחזקת אותנו ומאפשרת לנו עצמאות כלכלית.

bottom of page