top of page

רויטל מאוד אוהבת פרחים מכל הסוגים, ומציירת בצבעים מאוד עליזים ואופטימיים. כל אחד מהם מבטא את החשקים, הרצונות ומצבי הרוח בצורה אחרת". ( דיתה גולדשטיין, משקמת באמנות).

 

רויטל סובלת משיתוק מוחין מלידה, שפגע בכושר הדיבור שלה.

במשך שנים רויטל מתקשרת עם הסביבה ומציירת בעזרת הרגל. 

הציור עוזר לרויטל לבטא את הרגשות שלה, להיות באנרגיה טובה דרך הצבעים ולהרגיש שגם היא יכולה כמו כל אחד לעשות משהו שהיא אוהבת.

 

רויטל  חברה בארגון אמני הציור משנת 1994.

רויטל שלובסקי
bottom of page