top of page

איציק אדיר

"אין אדם שאינו ראוי, ואין קושי שלא ניתן לעמוד בפניו" 

איציק נפגע בגיל 24 בתאונת אופנוע ומאז משותק בארבע גפיו. 

"רציתי לאכול את כל העולם ואני זוכר שנסעתי יום אחד עם האופנוע שלי לאזור השרון ואז משום מקום הגיח רכב והעיף אותי".

 

ציור בעזרת הפה פתח לאיציק חיים חדשים והתמודדויות חדשות, שאפשרו לו הסתכלות חדשה על המציאות אליה נקלע.

איציק, בוגר המדרשה לאמנות בבית ברל, גידל והכשיר מורים לעבודה באמנות עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

 

איציק חבר הארגון משנת 1972, והפך לחבר ונציג אירופה בהנהלה העולמית בשנת 1979 משתתף בתערוכות אמנות רבות בארץ ובעולם.

איציק אדיר
bottom of page