מארזי מתנות

כל המוצרים בחנות זו הם פרי יצירתם של אמני הציור בפה וברגל. רכישתך את המוצרים בחנות מאפשרת לנו עצמאות כלכלית.

ארגון אמני הציור בפה וברגל MFPA בע״מ

        רח' אחד העם 5, פתח תקוה

        peveregel@gmail.com
        
03-9317077

        03-9045802